Datenschutzerklärung

Sailing Bird hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sailing Bird houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Sailing Bird zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Sailing Bird
Slingerbeek 20
8064 JG Zwartsluis
Marloes@sailingbird.com

Januari 2021

Kann ich dir behilflich sein? Nimm Kontakt mit mir auf,
damit ich deinen Segeltraum
erfüllen kann

Marloes Hoven - Deine Segelexpertin - Sailing Bird
Marloes Hoven
Deine Segelexpertin
Telefon / Whatsapp Sailing Bird
Telefon / Whatsapp
+31 (0)6 34 20 06 34
E-Mail - Sailing Bird
Mail
marloes@sailingbird.com
Deinen Segeltraum erfüllen - Sailing Bird
Einzigartige Segelreise - Sailing Bird
Das perfekte Schiff - Sailing Bird